privacy beleid

Vandenborre Yana, gevestigd aan Rotterij 120, 9600 Ronse, is verantwoordelijk voor de verwerking

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.yanavandenborre.be
Rotterij 120, 9600 Ronse
0472674914

 

Vandenborre Yana is de Functionaris Gegevensbescherming van Vandenborre Yana. 
Hij/zij is te bereiken via yana.grafischontwerp@gmail.com.

1 Persoonsgegevens die wij verwerken


Vandenborre Yana verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

1.1 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

1.2 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


1.3 Vandenborre Yana verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

1.4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 

Vandenborre Yana bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 


1.5 Delen van persoonsgegevens met derden
Vandenborre Yana verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


2 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Vandenborre Yana gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


3 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vandenborre Yana en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yana.grafischontwerp@gmail.com.

Vandenborre Yana wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

4 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Vandenborre Yana neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via yana.grafischontwerp@gmail.com.